Đảng ủy xã
  • Cập nhật: 31/12/2019
  • Lượt xem: 542 lượt xem

Đảng ủy xã

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1.

Dương Mạnh Chiến

Bí thư Đảng ủy

0369601815

2.

Hoàng Kim Ngọc

P. Bí thư Đảng ủy

0972474502