Hội đồng nhân dân xã
  • Cập nhật: 31/12/2019
  • Lượt xem: 434 lượt xem

Hội đồng nhân dân xã

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1.

Dương Mạnh Chiến

Chủ tịch HĐND

0369601815

2.

Đinh Thị Lan

Phó chủ tịch HĐND

0988402571