Tổ chức Chính trị - Xã hội
  • Cập nhật: 31/12/2019
  • Lượt xem: 428 lượt xem

Tổ chức Chính trị - Xã hội

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1.

Hà Giang

Chủ tịch MTTQ xã

0373643176

2.

Nguyễn Văn Vấn

Chủ tịch hội CCB xã

0334021270

3.

Hoàng Thị Nguyệt Nga

Chủ tịch hội PN xã

0379014841

4.

Dương Văn Tiến

Chủ tịch hội ND xã

0984428095

5.

Dương Thị Tám

Bí thư đoàn xã

0378639781

6.

Hoàng Thị Thanh Tùng

Công chức văn phòng

0346042758

7.

Nguyễn Quốc Toản

Công chức địa chính

0917339786

8.

Triệu Trí Liêm

Công chức tài nguyên MT

0978388205

9.

Trần Văn Hiền

Công chức kế toán

0962316838

10.

Nguyễn Quốc Chí

Trưởng ban chỉ huy quân sự xã

0866573113

11.

Chu Thị Thu

Công chức kế toán

0987367630

12.

Đinh Thị Thủy

Công chức thống kê

0985336485

13.

Ngọc Văn Tiến

Trưởng CA xã

0986309430

14.

Phùng Ngọc Quế

Công chức tư pháp

0364699148

15.

Hoàng Ngọc Sơn

Công chức TBXH

0373571894

16.

Hà Đình Khiết

Công chức văn hóa

0357151085

17.

Lê Thị Nga

Viên chức dân số

0374184588