Ủy ban nhân dân xã
  • Cập nhật: 31/12/2019
  • Lượt xem: 485 lượt xem

Ủy ban nhân dân xã

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1.

Nguyễn Kim Thành

Chủ tịch

0961193689

2.

Trần Đình Xuyên

Phó Chủ tịch

0985946111