Cơ quan thường trực: UBND xã Thượng Long, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ